Home

Welcome to Ursus Creations! My name is Björn Selin and I'm a designer with experience in illustration, sculpture and graphic design . On this website you can find some of my past creations.

Välkommen till Ursus Creations! Jag heter Björn Selin och är utbildad designer; verksam inom illustration, skulptur och grafisk design. På denna hemsida kan du ta del av några av mina tidigare projekt.

© 2017 Björn Selin |Ursus Creations